Anna Serdyńska-Gonzales
Tłumacz dla firm i osób prywatnych
KONTAKT

Anna Serdyńska-Gonzales, tłumacz przysięgły pisemny i ustny języków polskiego i francuskiego w Terville (57)

Anna Gonzales-Serdyńska jest tłumaczem przysięgłym specjalizującym się w tłumaczeniach polsko-francuskich. Pracuje w swojej agencji AD REM Traductions z siedzibą w Terville w departamencie Moselle.

Tłumacz przysięgły przy Cour d’Appel (sąd drugiej instancji)  w Metzu, regularnie pogłębia swoje umiejętności w zakresie tłumaczeń między innymi podczas specjalistycznych szkoleń.

Absolwentka Wydziału Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Anna Gonzales-Serdyńska studiowała również administrację na Uniwersytecie w Poitiers.

W 2004 r. uzyskała Dyplom DESS Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises w Instytucie Administracji Przedsiębiorstw –IAE w Metzu, a we wrześniu 2015 r. uzyskała Dyplom uniwersytecki tłumacza-tłumacza ustnego w Wyższej Szkole Tłumaczy -ESIT w Paryżu.

W 2008 r. Anna Gonzales-Serdyńska została zaprzysiężonym tłumaczem, ustnym i pisemnym, po złożeniu przysięgi przed Tribunal de Grande Instance w Metzu (sąd pierwszej instancji). W 2017 r. została zaprzysiężona przez Cour d’Appel (sąd drugiej instancji) , co umożliwiło wpisanie jej na listę biegłych tłumaczy w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych języków polskiego i francuskiego.

Od tej pory systematycznie współpracuje z policją i żandarmerią, a także z sądami wszelkich rodzajów i instancji regionu Grand Est.

Ponadto wykonuje tłumaczenia pisemne i ustne dla osób prywatnych, instytucji we Francji, a także za granicą.

Anna Gonzales-Serdyńska jest członkiem  stowarzyszeń Les Traducteurs de France, Les Traducteurs et Interprètes assermentés  (dawniej : Chambre des Traducteurs Assermentés de l’Est) oraz Compagniedes Experts de Justice près la Cour d’Appel de Metz.

Wykonuje zawód zgodnie z oczekiwaniami klienta. Jej tłumaczenia są realizowane przy jednoczesnym zagwarantowaniu precyzji i staranności, zarówno pod względem językowym jak i estetycznym.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewnia tłumaczenia oficjalnych dokumentów, takich jak: orzeczenia sądowe, umowy handlowe, korespondencja oficjalna,prywatna i inne.

Aby zaoferować dokument spełniający Państwa oczekiwania, tłumacz przysięgły Anna Gonzales-Serdyńska dokonuje dokładnego przekładutekstu, dbając,  by usunąć bariery utrudniające komunikację.

Bez względu na to, czy mieszkają Państwo w Metzu, w okolicach Thionville, Yutz, czy w innej miejscowości regionu Grand Est, Anna Gonzales-Serdyńska oferuje indywidualne podejście do Państwa potrzeb, ponieważ bezpieczeństwo i dyskrecja są dla niej podstawowymi wartościami.

Tłumaczenia pisemne

Anna Serdyńska-Gonzales jest biegłym tłumaczem sądowym w językach polskim i francuskim. Proponuje usługi tłumaczeniowe dla firm i osób prywatnych.

Tłumaczenia ustne

Anna Serdyńska-Gonzales oferuje swoje usługi w zakresie tłumaczeń symultanicznych, ale także konsekutywnych.

Lekcje-korepetycje

proponuje lekcje oraz korepetycje wszystkim, którzy chcą się uczyć lub rozwijać swoje umiejętności w języku polskim lub francuskim.

Zaufali mi