KONTAKT

Anna Serdyńska-Gonzales
Tłumacz dla firm i osób prywatnych
KONTAKT

Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną, Anna Gonzales-Serdyńska, tłumacz przysięgły jęzków francuskiego i polskiego

AD REM Traductions

Anna Gonzales-Serdyńska

Adres : 1 rue des Jasmins

57180 Terville

Telefon : 06.08.80.84.82

Adres e-mail : adreminfo57@gmail.com