CENNIK

Anna Serdyńska-Gonzales
Tłumacz dla firm i osób prywatnych
KONTAKT

Kosztorys tłumaczeń ustnych i pisemnych otrzymają Państwo za darmo

Niezależnie od tego, czy jest to tłumaczenie pisemne, ustne, czy kurs języka francuskiego lub polskiego, cena uzależniona jest od czas trwania, częstotliwości, trudności, pilności.  Nie jest możliwe podanie stałej ceny bez przeczytania dokumentu czy uzgodnienia warunków przed rozpoczęciem usługi.

Formatrice en traduction à Terville

Les tarifs en détail

Orientacyjnie mogę podać, że koszt tłumaczenia jednej strony zawierającej 250 słów (Times New Roman, czcionka 12) wynosi około 30 EUR. Zatem w przypadku aktu stanu cywilnego (np. aktu urodzenia) orientacyjny koszt wynosi od 30 do 50 euro.

Ceny tłumaczeń ustnych ustala się przede wszystkim  ze względu na przeznaczony na nie czas, do którego należy dodać koszty ewentualnej podróży. Podobnie jak w przypadku tłumaczenia pisemnego, trzeba przewidzieć od 30 do 50 euro za godzinę.

Jeśli chodzi o ceny zajęć językowych, zależą one  od metody i formy prowadzenia lekcji  (osobiście czy na odległość, czy trzeba doliczyć dojazd ). Brany jest także pod uwagę czas  ich trwania i częstotliwość. Średnio jest to wydatek około 30 € / h.

Dla wszystkich moich usług ustalam ofertę (bezpłatną), która posłuży jako podstawa naszej możliwej współpracy.

Pour plus de renseignements sur les tarifs, contactez Anna Gonzales-Serdyńska au 06.08.80.84.82.